sídlo

kremeľská 21-23
bratislava, SK-84110

ičo
35 804 530
dič
SK 202 155 7703
obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel PO, vložka č. 2310/B

nákup & booking eventov

Ladislav Muzikář
konateľ

tel
(+421) 905 807 926
fax
(+421) 2 6573 0407
email
muzikar@schmidt-co.sk

Štefan Andrássy
zastúpenie pre západné SR

tel
(+421) 907 749 500
fax
(+421) 2 6573 0407
email
andrassy@schmidt-co.sk

Ján Urban
zastúpenie pre východné SR

tel
(+421) 905 723 497
fax
(+421) 2 6573 0407
email
urban@schmidt-co.sk

bankové spojenie

unicredit bank ČR SK

iban
SK7311 1100 0000 1699213177
bic
UNCRSKBX

kontakt pre médiá

Ladislav Muzikář
konateľ

tel
(+421) 905 807 926
fax
(+421) 2 6573 0407
email
muzikar@schmidt-co.sk